PORAVNAVA PO ODPOVEDI POGODBE

2.8.2007

Javnosti želimo sporočiti,da sta se klub in trener Gašper Okorn, po njegovi enostranski odpovedi pogodbe, dogovorila o poravnavi in se v zadovoljstvo obeh strani izognili neprijetnostim, ki bi nastale v primeru sodnega poravnavanja.
Glede na vse okoliščine ostajata klub in trener v dobrih odnosih in ne izključujeta možnost sodelovanja v prihodnosti v kakršnikoli obliki. Seveda, če bo za to izražen interes obeh strani.