OBČNI ZBOR

12.12.2007

KOŠARKARSKI KLUB     

KRKA - TELEKOM

V skladu s statutom kluba in sklepom upravnega odbora kluba z dne 5. 11. 2007 sklicujem redni letni

OBČNI ZBOR

Košarkarskega kluba  Krka - Telekom, ki bo v soboto, 15. decembra 2007 ob 18.00 uri, v športni dvorani Leon Štukelj (TV soba), Šegova 112, Novo mesto

Predlog 

DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev občnega zbora in potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora

3. Poročilo predsednika kluba

4. Finančno poročilo

5. Poročilo nadzornega odbora